Neidio i'r prif gynnwy

Cwestiynau cyffredin i blant/pobl ifanc a'u rhieni/gofalwyr sy'n ceisio cael cymorth iechyd meddwl am y tro cyntaf

Gwybodaeth i blant a phobl ifanc

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Rydyn ni’n byw mewn cyfnod anodd ac ansicr, sy’n gwneud i lawer ohonom ni deimlo dan straen a’n bod wedi ein gorlethu. Mae'n adeg bryderus i lawer o rieni a gofalwyr sy'n poeni am effaith y pandemig ar les emosiynol eu plant. Fodd bynnag, mae ffyrdd y gallwn ni helpu plant a phobl ifanc i roi'r cyfle gorau iddyn nhw gadw’n iach yn feddyliol yn ystod yr adeg anodd hon. Bydd yr wybodaeth isod yn eich helpu i roi cymorth i'ch plentyn ac i wybod sut i gael cymorth.

Dilynwch ni: