Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Mae Tywysog Cymru yn ymweld ag Uned Gofal Lliniarol Arbenigol NGS Macmillan

Roedd staff, cleifion a'u hanwyliaid yn falch iawn o gael ymweliad gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru â'r uned gofal lliniarol o'r radd flaenaf sydd newydd ei datblygu yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yr wythnos hon.

Wedi'i ddylunio gan benseiri sy'n arbenigo mewn gofal lliniarol i greu amgylchedd tawel, croesawgar a chyffyrddus i bobl â salwch anwelladwy a'u hanwyliaid, dangoswyd Tywysog Cymru o amgylch yr uned a'r gelf wal wych sy'n darlunio treftadaeth gyfoethog yr ardal.

Yn ystod yr ymweliad siaradodd Ei Uchelder Brenhinol yn helaeth â chleifion, gan gael ymdeimlad o sut y mae'r uned wedi bod o fudd iddynt yn ystod eu harhosiad.

Dywedodd Melaney, un o’r cleifion a siaradodd â Thywysog Cymru: “Fe eisteddodd i lawr gyda mi a phan siaradodd fe’m gwnaeth yn gartrefol. Fe wnaethon ni siarad a chwerthin am sut rydw i'n gwneud crymbl afal. Roedd yn ddyn gwirioneddol hyfryd. "

Cyfarchodd Ei Uchelder Brenhinol staff a siarad â nhw i gyd yn unigol a'u canmol am eu hymroddiad, eu hymrwymiad a'u gwaith caled.

Ychwanegodd Julie Donovan, Rheolwr Ward: “Roedd yn hyfryd gweld y Tywysog yn cydnabod y staff am yr holl waith caled maen nhw'n ei wneud yma yn Y Bwthyn i gefnogi a gofalu am ein cleifion. Roedd yn dosturiol iawn wrth siarad â'r cleifion ac roedd yn llawn parch at y staff a'r gwaith anhygoel maen nhw'n ei wneud. "

Ariannwyd yr uned £ 7.25m i raddau helaeth gan Gymorth Canser Macmillan a'i bartner elusennol Cynllun Gardd Cenedlaethol (NGS), a rhoddodd pob un £ 2.5m tuag at y prosiect. Daeth yr arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Mae'r uned yn cynnig gofal lliniarol i gleifion mewnol, cleifion allanol a dydd i bobl â chanser a chyflyrau eraill gydag wyth gwely i gleifion mewnol ar gael.

Dywedodd yr Athro Marcus Longley, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: “Rydym yn hynod falch o uned Y Bwthyn a’r gwaith hanfodol y mae’r timau’n ei wneud yno i gefnogi ein cleifion a’u teuluoedd.

“Roedd yn hyfryd cael Ei Uchelder Brenhinol yn ymweld â'n staff a'r uned heddiw i glywed am eu profiadau. Mae ein timau yn mynd y tu hwnt i hynny a bydd ymweliad heddiw gan y Tywysog yn golygu llawer ar ôl yr hyn sydd wedi bod yn 18 mis eithriadol o heriol i ni i gyd. "

Am gefnogaeth, gwybodaeth neu ddim ond sgwrs, ffoniwch Macmillan am ddim ar 0808 808 0000.