Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Digwyddiadau ymgysylltu CTM sydd ar ddod ar gyfer y Rhwydwaith Gwasanaethau Fasgwlaidd yn Ne Ddwyrain Cymru (11 a 23 Mawrth)

Ar 19 Chwefror 2021, lansiodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ymgyrch ymgysylltu gyhoeddus newydd ar gyfer cynigion arfaethedig i Rwydwaith Gwasanaethau Fasgwlar De-ddwyrain Cymru.

Gyda’n gilydd, rydyn ni’n cynnig nifer o newidiadau i wasanaethau fasgwlar yn y rhanbarth a fydd yn golygu eu bod yn fwy cynaliadwy ac, yn bwysicach na hyn, bydd y newidiadau hefyd yn golygu y bydd modd gwella gofal i gleifion a’u canlyniadau. Byddem yn annog pawb i ddod i’r digwyddiad hwn i ddweud eich dweud.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu cyhoeddus ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg wedi eu cynllunio, a hoffem eu gwahodd chi i ddod i un ohonynt ar lein, ar y dyddiadau sydd i’w gweld isod.

 

Dydd Iau, 11 Mawrth (2pm i 3:30 pm). I gael mynediad i'r digwyddiad trwy Dimaucliciwch yma.

Dydd Mawrth, 23 Mawrth (6pm i 7:30 pm). I gael mynediad i'r digwyddiad trwy Dimaucliciwch yma.

 

Am wybodaeth ychwanegol, gweler y dudalen we yma.