Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Clwstwr COVID ym Merthyr Tudful

Gofynnir i breswylwyr yn ardal Ffordd Abertawe ym Merthyr Tudful fod yn wyliadwrus ychwanegol am arwyddion a symptomau COVID-19 yn dilyn clwstwr o achosion yn yr ardal.

Mae UHB Cwm Taf Morgannwg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio i nodi cysylltiadau posibl yn dilyn cadarnhau 31 achos o Coronavirus yn yr ardal yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Er mwyn helpu i gyfyngu ar ledaeniad y firws, mae uned profi symudol gyrru drwodd newydd wedi'i sefydlu yng Nghartrefi Merthyr Valley, 22 Lansbury Road, Gellideg, sydd ar agor bob dydd rhwng 9am a 4.30pm.

Dylai unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn yr ardal â symptomau COVID-19 (peswch newydd, tymheredd uchel, colli synnwyr arogli / blas) ymweld â'r ganolfan cyn gynted â phosibl i gael eu profi. Nid oes angen archebu.

Dywedodd yr Athro Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd ar gyfer CTB UHB: “Yn dilyn y clwstwr hwn o achosion, rydym yn gofyn i drigolion ardal Ffordd Abertawe fod yn wyliadwrus ychwanegol am symptomau COVID-19 ac ymweld â'n canolfan brofi newydd os ydyn nhw yn credu y gallent fod wedi datblygu'r firws. Trwy gymryd y camau hyn gallant amddiffyn ei gilydd a helpu i leihau lledaeniad y clwstwr hwn o achosion.

“Mae'r clwstwr diweddaraf hwn yn dangos, er bod cyfraddau wedi bod ar duedd ar i lawr, yn anffodus mae COVID-19 yn dal i gylchredeg yn ein cymunedau ac mae'n atgoffa pawb ohonom o bwysigrwydd pellhau cymdeithasol, gwisgo masgiau wyneb, golchi ein dwylo a dilyn y rheolau cloi i lawr. Rydym yn deall ac yn ddiolchgar am yr aberthau a wnaeth ein cymunedau yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf o gloi i lawr ond mae mor bwysig ein bod yn parhau i gymryd camau ataliol ac yn wyliadwrus yn ein dull o wneud popeth o fewn ein gallu i gadw ein hunain a'n hanwyliaid yn ddiogel. "

Mae profion hefyd ar gael ledled Merthyr Tudful ar gyfer pobl sy'n anghymesur. Mae timau profi yn symud o amgylch yr ardal i sicrhau ein bod yn profi cymaint o bobl â phosibl ac ar hyn o bryd mae canolfan cerdded i mewn yng Nghlinig Gurnos. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.