Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Bar Barista

Agorodd Bar Barista gyntaf yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn 2011. Ers hynny rydym wedi ehangu ein siopau coffi brand eu hunain i safleoedd eraill o fewn y Bwrdd Iechyd yn cynnwys Ysbyty'r Tywysog Siarl, Ysbyty Cwm Rhondda, Cwm Cynon Ysbyty a Parc Iechyd Keir Hardie Prifysgol.

Mae'r ddau safle ysbyty cymunedol yn Ysbyty Cwm Rhondda, Ysbyty Cwm Cynon a'r Parc Iechyd yn Keir Hardie yn siopau coffi Bar Barista Plus ac yn cynnig detholiad o fwyd wedi'i goginio'n boeth yn y boreau ac amser cinio.

Ein gweledigaeth yma yn Bar Barista yw rhoi'r "Profiad Coffi yn y pen draw,”Gan gynnig cynhyrchion a gwasanaethau o ansawdd uchel i chi y gallech chi ddod o hyd iddynt fel unrhyw siop goffi ar y stryd fawr.

Yn ein siopau, byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth eang o goffi a wnaed gan ein Baristas hyfforddi'n arbennig eu hunain, yn ogystal â detholiad o de ar gyfer pob chwaeth.

Rydym hefyd yn cynnig detholiad o frechdanau, paninis a thostis yn ogystal â dewis blasus o gacennau a phobi hambwrdd.

Dewch i ymuno â ni am ddiod neu rywbeth i'w fwyta yn:

Mae Bar Barista yn eiddo i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ac yn cael ei weithredu ganddo ac o'r herwydd mae'r holl elw yn cael ei ymgorffori yn ôl yn y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i chi.