Neidio i'r prif gynnwy

Ffurflen Gofrestru WISE

WISE Logo

I ddechrau, bydd Tîm WISE yn gallu cefnogi cleifion gyda’r canlynol:

  • Poen Cronig
  • Syndrom Coluddyn Llidus (IBS)
  • Lles Emosiynol - straen, pryder, PTSD
  • Cardioleg - Pwysedd gwaed uchel
  • Anadlol

Gall cleifion gael eu hatgyfeirio gan eu Hymgynghorydd, eu practis meddyg teulu, gweithwyr iechyd proffesiynol, hunan-atgyfeirio, neu gysylltydd cymdeithasol. Bydd y gwasanaeth hefyd yn cynyddu'r cyfle i gyflyrau eraill dros y misoedd nesaf i gynnig y cymorth atal a lles allweddol hwn.

Cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Gwella Lles drwy lenwi'r ffurflen ganlynol: