Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Polisi Preifatrwydd

Eich gwybodaeth – Eich hawliau – Beth mae angen i chi ei wybod 

Mae’r dudalen hon yn esbonio pam mae GIG Cymru yn casglu gwybodaeth amdanoch chi a sut gallai hon gael ei defnyddio. 

Pam mae GIG Cymru yn casglu gwybodaeth amdanoch chi? 

Mae llawer o sefydliadau yn y GIG, fel ysbytai, meddygfeydd, deintyddion, optegwyr a fferyllwyr cymunedol yn darparu gwasanaethau gofal iechyd. 

Bwriad y bobl sy’n darparu’r gwasanaethau hyn yw darparu gofal o’r ansawdd uchaf i chi. Er mwyn gwneud hyn, rhaid iddyn nhw gadw cofnodion ynglŷn â’ch iechyd ac unrhyw driniaeth neu ofal maen nhw’n eu darparu i chi. 

Maen nhw’n cymryd y cyfrifoldeb i warchod eich gwybodaeth yn ddifrifol iawn. Mae staff GIG Cymru o dan ddyletswydd gyfreithiol i gadw eich gwybodaeth yn gyfrinachol, yn gywir ac yn ddiogel drwy’r amser ac maen nhw wedi cael hyfforddiant i drin eich gwybodaeth yn gywir ac i ddiogelu eich preifatrwydd. 

Mae’n bosib y bydd angen rhannu eich gwybodaeth gyda phobl a sefydliadau yn y GIG sy’n gyfrifol am ddarparu triniaeth a gofal i chi. Er enghraifft, gallai eich deintydd rannu eich gwybodaeth gyda meddyg mewn ysbyty fel bod modd iddo roi triniaeth bellach i chi neu gallai ysbyty rannu gwybodaeth am eich moddion gyda’ch fferyllydd cymunedol ar ôl i chi gael eich rhyddhau er mwyn iddo gynnal adolygiad o’ch moddion. 

Weithiau bydd angen i aelodau o dîm gofal, allai gynnwys pobl o sefydliadau fel sefydliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu sefydliadau gofal eraill, rannu eich gwybodaeth o fewn y tîm er mwyn darparu eich gofal. 

Mae’n bosib y bydd achlysuron pryd y bydd angen i ni ddefnyddio neu rannu gwybodaeth er mwyn ein helpu ni i gynllunio ein gwasanaethau i gleifion a gwirio pa mor dda yw ein perfformiad pan fyddwn ni’n rhoi triniaeth a gofal i chi. 

Byddwn ni dim ond yn rhannu’r wybodaeth leiaf sydd ei hangen ar yr adeg honno a dim ond pan fydd y gyfraith yn ein caniatáu ni i’w rhannu.  Fyddwn ni byth yn gwerthu eich gwybodaeth.