Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Hygyrchedd

 

Mae hygyrchedd y wefan hon yn cael ei lywio gan safonau’r llywodraeth a Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys ar y We (Web Content Accessibility Guidelines). Mae’r Canllawiau’n cael eu hystyried yn safon ryngwladol ar gyfer hygyrchedd ar y we. 

Er ein bod yn ceisio gwneud y wefan yn hygyrch i’r holl ddefnyddwyr a chydymffurfio â safonau i lefel ‘AA’, rydyn ni’n gweithio gyda’n rhanddeiliaid i sicrhau ein bod yn cydymffurfio i lefel ‘A’ o leiaf. 

Os byddwch yn cael unrhyw drafferth gyda’r wefan hon o safbwynt hygyrchedd, neu os oes unrhyw sylw gyda chi, cysylltwch â ni. 

 

 Adobe - ‘Read Out Loud’ 

Mae teclyn ‘darllen yn uchel’ yn rhan o fersiynau newydd o Adobe Reader (fersiwn 7 ac yn uwch). Gallwch ddefnyddio’r teclyn hwn ar gyfer dogfennau PDF trwy ddilyn 3 cham byr: 

• Agorwch ddogfen PDF a cliciwch ar “View” 

• Dewiswch “Read Out Loud” 

• Rhowch “Read Out Loud” ar waith 

Dyma rai o’r llwybrau byr sy’n cael eu defnyddio yn aml: 

• Shift + Ctrl + Y: Rhowch “Read Out Loud” ar waith 

• Shift + Ctrl + V: Darllen y dudalen bresennol 

• Shift + Ctrl + B: Darllen hyd at ddiwedd y ddogfen 

• Shift + Ctrl + C: Oedi’r darllen/parhau â’r darllen 

• Shift + Ctrl + E: Stopio 

  

Newid maint y testun 

• Internet Explorer: Cliciwch ar “View” yn y ddewislen ar frig y porwr > cliciwch ar “Select Text Size” neu “Zoom” 

• Firefox: Cliciwch ar “View” yn y ddewislen ar frig y porwr > Cliciwch ar “Text Size” neu “Zoom” Fel arall, gallwch ddal y botwm “Ctrl” ar eich bysellfwrdd a gwasgu’r botwm (+) ar yr un pryd i wneud y testun yn fwy. I wneud y testun yn llai, daliwch y botwm “Ctrl”, a gwasgwch y botwm (-) 

• Nodwch y gallai’r gosodiadau uchod newid, yn ddibynnol ar ba fersiwn o’r porwr rydych yn ei ddefnyddio. 

  

Lawrlwytho ffeiliau 

Mae’n bosib y bydd rhaid i chi lawrlwytho’r darllenwyr canlynol er mwyn agor dogfennau mewn fformatiau gwahanol ar y wefan hon. Gallwch lawrlwytho’r rhain yn rhad ac am ddim o’r gwefannau allanol perthnasol isod: 

•  Lawrlwytho Adobe Acrobat Reader 

•  Lawrlwytho Adobe Flash Player 

Dyma Fersiwn 1, a gyhoeddwyd 30/05/2022

 • Mae rhai dewislenni, a rhannau o rai tudalennau, wedi’u marcio mewn ffordd a allai eu gwneud yn ddryslyd wrth gael atynt trwy Dechnolegau Cynorthwyol.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.2 y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) 2.1, Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Mae dewislen wag yn bresennol ar rai tudalennau.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.1 WCAG 2.1, Dosrannu (Lefel A), na maen prawf llwyddiant 4.1.2 WCAG 2.1, Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Nid oes gan y botwm a ddefnyddir i gael gwared ar unrhyw destun a nodir yn y blwch chwilio label hygyrch.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.2 WCAG 2.1, Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Mae’r botwm/dolen a ddefnyddir i newid iaith yn cynnwys label gwahanol, llai penodol i Dechnolegau Cynorthwyol nag i ddefnyddwyr gweledol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 3.3.2 WCAG 2.1, Labeli neu Gyfarwyddiadau (Lefel A)
 • Nid oes gan rywfaint o destun ddigon o gyferbynnedd â’i gefndir. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.4.3 WCAG 2.1, Cyferbynnedd (Lleiafswm) (Lefel AA)
 • Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu resymegol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1, Gwybodaeth a Pherthnasoedd (Lefel A)
 • Ni ellir defnyddio rhai rhannau o rai tudalennau yn llawn gyda’r bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1.1 WCAG 2.1, Bysellfwrdd (Lefel A)
 • Mae gan rai elfennau drefn afresymegol o ran ffocws.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.3 WCAG 2.1, Trefn Ffocws Lefel A
 • Mae eitemau eilaidd y ddewislen yn newid trefn pan ddewisir eitem.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 3.2.3 WCAG 2.1, Gwe-lywio Cyson (Lefel AA)
 • Mae rhai ffurflenni yn cynnwys negeseuon gwall neu labeli aneglur.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 3.3.2 WCAG 2.1, Labeli neu Gyfarwyddiadau (Lefel A)
 • Nid oes gan rai carwselau (a arddangosir ar sgriniau bach neu ar lefelau chwyddo uchel) ddull i’w hoedi neu i’w stopio rhag symud. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.2.2 WCAG 2.1, Oedi, Stopio, Cuddio (Lefel A)

Dyma Fersiwn 1, a gyhoeddwyd 30/05/2022

 • Efallai na fydd rhannau o’r tudalennau yn gweithio’n dda gyda Thechnolegau Cynorthwyol fel rhaglenni darllen sgrin
 • Nid yw rhai dewislenni yn gwbl hygyrch
 • Nid oes gan rai botymau a dolenni ddisgrifiadau hygyrch
 • Mae rhai tudalennau yn cynnwys testun sydd â lliwiau gwrthgyferbyniol gwael
 • Mae rhai tudalennau yn cynnwys penawdau nad ydynt wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol
 • Nid oes modd defnyddio rhai tudalennau’n llawn gyda’r bysellfwrdd
 • Nid yw rhai tudalennau wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol o ran ffocws
 • Mae eitemau eilaidd y ddewislen yn newid trefn pan ddewisir eitem
 • Mae rhai ffurflenni yn cynnwys negeseuon gwall neu labeli aneglur
 • Ni ellir oedi na stopio rhywfaint o’r cynnwys sy’n symud