Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Gwasanaethau Cymdeithasol Cwm Taf a Bwrdd Partneriaeth Lles

Cynllun Buddsoddi mewn ICF 2018-19

Nod y Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru (ICF) yw ysgogi a galluogi gweithio integredig rhwng gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, tai a'r trydydd sector a'r sector annibynnol.

Mae'r gronfa yn ein helpu i weithio gyda'i gilydd i gefnogi:

  • pobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth a chyflyrau tymor hir, gan gynnwys dementia i gadw eu hannibyniaeth, gan osgoi derbyniadau diangen i'r ysbyty ac atal oedi wrth ryddhau cleifion.
  • datblygu gwasanaethau integredig i bobl ag anableddau dysgu.
  • gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc
  • datblygu gwasanaethau integredig i blant ag anghenion cymhleth.
  • gweithredu gwasanaeth awtistiaeth integredig yng Nghymru
  • gweithredu'r Ddeddf Gofal Cymunedol Cymru a System Gwybodaeth.

I gael gwybod sut y mae partneriaid yng Nghwm Taf yn defnyddio'r gronfa, darllenwch cynllun buddsoddi y rhanbarth ar gyfer 2018/19 isod

CRONFA GOFAL INTEGREDIG CYNLLUN BUDDSODDI REFENIW 2018/19