Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig

Cafodd Ymchwiliad Annibynnol i Waed a Chynnyrch Gwaed Heintiedig ei lansio ar 2 Gorffennaf 2018. Mae’r ymchwiliad yn archwilio’r amgylchiadau pan gafodd dynion, menywod a phlant oedd yn cael triniaeth gan y GIG yn y DU eu trin â gwaed a chynnyrch gwaed heintiedig, yn enwedig ers 1970.

Rydyn ni’n gweithio gyda Hemoffilia Cymru i sicrhau bod unigolion sydd am weld eu cofnodion meddygol yn gallu gwneud hynny mor hawdd â phosib.

Mae BIP Cwm Taf Morgannwg, ynghyd â chyrff cyhoeddus eraill, wedi mabwysiadu’r Siarter ar gyfer teuluoedd sy’n galaru oherwydd trasiedi gyhoeddus.

Dolenni

Infected blood inquiry (Saesneg yn unig)

Hemoffilia Cymru (Saesneg yn unig)

Poster A4 yr ymchwiliad i waed