Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Pam mae'r data yn cael ei gyhoeddi?

Am nifer o flynyddoedd, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gwneud data cenedlaethol ar gael ar amrywiaeth o HCAIs ar wefan Rhaglen Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd Cymru.

O fis Gorffennaf 2013, ac am y tro cyntaf yng Nghymru, byrddau iechyd unigol ac ymddiriedolaethau'r GIG yn gwneud data HCAI ar gael yn uniongyrchol ar eu gwefannau.

Wrth ddarparu'r wybodaeth hon a data y GIG yng Nghymru yn dangos ei hymrwymiad i ddarparu mwy:

  • Bod yn agored, tryloywder a gonestrwydd
  • Mae gwybodaeth gywir, yn ddefnyddiol ac yn berthnasol

Ym mis Rhagfyr 2011, gofynnodd Llywodraeth Cymru i sefydliadau gofal iechyd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i gydweithio i gynhyrchu data a gwybodaeth mewn ffurf a oedd yn hygyrch ac yn ddealladwy. Mae hwn ar gael yma