Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Pa ddata sy'n cael ei gyhoeddi?

Mae nifer yr heintiau a nodir yma yn cynnwys y nifer o gleifion â C.diff, MRSA a MSSA yn ardal y bwrdd iechyd (gan gynnwys samplau o bractisau meddygon teulu). Yn ogystal, rydym yn adrodd nifer y cleifion â haint sydd wedi bod mewn ysbyty acíwt cyffredinol. Mae'r niferoedd hyn yn seiliedig ar ble mae'r claf oedd pan y prawf gymerwyd ac yn cynnwys wardiau cleifion mewnol, cleifion allanol a'r rhai a fynychodd A & E.

Rydym hefyd yn adrodd rhifau hyn am bob 1,000 o dderbyniadau i'r ysbyty ac i bob 100,000 o'r boblogaeth. Er ein bod yn adrodd niferoedd hyn yn ymwneud â derbyniadau i ysbyty, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu bod y claf cael yr haint yn yr ysbyty, er iddi gael ei diagnosis yno.

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob mis. Mae'r data a gyhoeddwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol (Ebrill-Mawrth) yn un dros dro a gellir eu haddasu wrth i wybodaeth bellach ddod i law. gwybodaeth dros dro yn cael ei farcio mewn coch.

Gwybodaeth am farwolaethau lle C.diff cofnodwyd ar y dystysgrif marwolaeth yn cael ei ddarparu gan y bwrdd iechyd a thrwy ysbyty dwys cyffredinol.

Marwolaethau sôn Clostridium difficile (fel achos sylfaenol neu y soniwyd amdano ar dystysgrif marwolaeth) yn ôl safle o bwys ysbyty dwys ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf, pob person, 2008-2012:

Ysbyty

2008

2009

2010

2011

2012

Ysbyty'r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful

26

11

8

<5

6

Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant

21

10

10

5

<5