Neidio i'r prif gynnwy

Sut i newid eich apwyntiad atgyfnerthu hydref

Os na allwch ddod i'ch apwyntiad, dilynwch yr opsiynau isod.

Ar hyn o bryd rydym yn argymell eich bod yn ceisio defnyddio ffurflen genedlaethol y GIG yn gyntaf (opsiwn un).

Rydym yn parhau i ofyn i chi flaenoriaethu a chadw at yr apwyntiad a anfonwyd atoch. Rydyn ni'n gwybod bod angen bywydau prysur ar bawb, ond ar raglen o'r raddfa hon bydd yn help mawr i ni os gallwch chi gadw'r amser a'r dyddiad gwreiddiol.

Os oes gennych wrthdaro na ellir ei osgoi, mae tri opsiwn:

Opsiwn 1 – opsiwn a argymhellir – ffurflen ar-lein GIG Cymru

Opsiwn 2 – Ffurflen ar-lein BIP Cwm Taf Morgannwg

  • Os ydych chi eisiau NEWID eich apwyntiad i ddyddiad penodol neu wneud newid nad yw ar gael uchod, llenwch ein ffurflen ar ein gwefan yma: Ffurflen ar-lein BIP Cwm Taf Morgannwg . Bydd aelod o'r tîm naill ai'n cysylltu â chi (e-bost neu ffôn) neu'n anfon apwyntiad newydd atoch. Caniatewch dri diwrnod i'r tîm weithredu ar eich cais a saith diwrnod i'ch llythyr apwyntiad newydd gyrraedd

Opsiwn 3 – Ein llinell archebu

  • Ffoniwch ein tîm archebu yn uniongyrchol ar 01685 726 464 os na allwch lenwi'r ffurflenni ar-lein, i gael cyngor ynghylch brechiadau, i wirio cymhwysedd ar gyfer ein gwasanaeth tacsi-facsi neu am unrhyw resymau eraill.

Peidiwch â ffonio ein canolfannau brechu cymunedol yn uniongyrchol. Mae gwasanaethau eraill yn gweithredu y tu allan i'r adeiladau hynny ac ni fydd eu timau yn gallu eich helpu.

Os hoffech gysylltu â ni ynglŷn â brechlyn COVID-19, ond nid yw’n atgyfnerthiad yr hydref, defnyddiwch ein ffurflen ar-lein yma: Gwnewch apwyntiad ar gyfer y dosau cyntaf, ail, trydydd a dosau atgyfnerthu - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (nhs. cymru) .

 

Dilynwch ni: