Neidio i'r prif gynnwy
×

Rydyn ni'n dal i ddatblygu ein gwefan newydd. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, ewch i yma

Fforwm y Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Diben Fforwm Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yw hwyluso ymgysylltiad a thrafodaethau ymhlith yr amrywiaeth eang o fuddiannau clinigol ym maes gweithgaredd ein Bwrdd Iechyd, gyda’r bwriad o gyflawni a chyflwyno safbwynt proffesiynol cytbwys a chydlynus sy’n llywio penderfyniadau ein Bwrdd Iechyd.

Cadeirydd y Pwyllgor:

Gwag

Cyfarwyddwyr Arweiniol: 

Greg Dix, Cyfarwyddwr Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Cleifion

Ysgrifennydd:

Gallwch gysylltu â Wendy Penrhyn-Jones trwy e-bostio Wendy.Penrhyn-Jones@wales.nhs.uk neu drwy ffonio 01443 744800.

Mae manylion llawn rôl Fforwm y Gweithwyr Iechyd Proffesiynol yn y Cylch Gorchwyl.