Neidio i'r prif gynnwy

Fforwm y Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Diben Fforwm Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yw hwyluso ymgysylltiad a thrafodaethau ymhlith yr amrywiaeth eang o fuddiannau clinigol ym maes gweithgaredd ein Bwrdd Iechyd, gyda’r bwriad o gyflawni a chyflwyno safbwynt proffesiynol cytbwys a chydlynus sy’n llywio penderfyniadau ein Bwrdd Iechyd.

Cadeirydd y Pwyllgor:

Anna Lewis, Ffisegydd Ymgynghorol

Cyfarwyddwyr Arweiniol: 

Greg Dix, Cyfarwyddwr Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Cleifion

Ysgrifennydd:

Lucy Timlin — Lucy.Timlin@wales.nhs.uk neu 01443 744800.

Mae holl fanylion rôl y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl.
 
Dilynwch ni: